ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2015-12-29 00:44

Καλούνται τα παιδιά των συμπατριωτών μας που επέτυχαν  σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό 

έτος 2015 – 2016, να επικοινωνήσουν μαζί μας και μας γνωρίσουν τη Σχολή που επέτυχαν.       

—————

Πίσω