Όποιοι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιείτε το Chrome Browzer, αφού επιλέξετε το φύλλο της εφημερίδας που σας ενδιαφέρει, κάνετε "κλικ" επ' αυτού, και το όνομα του PDF  αρχείου του συγκεκριμμένου φύλλου εμφανίζεταi στο κάτω περιθόριο της οθόνης σας οπότε το επιλέγετε (κλικ), και είναι στη διάθεσή σας.

 Για τους υπόλοιπους browzers (Mozilla η Explorer), δεν υπάρχει πρόβλημα.