15.10.2015 Ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας "ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Παλαιού Φαλήρου"

2015-10-14 23:52

Απεφασίσθη λόγω του υπερβολικού ταχυδρομικού κόστους αποστολής της εφημερίδας μας "ΚΡΗΤΙΚΟΣ

ΛΟΓΟΣ Παλαιού Φαλήρου"  να ανασταλεί η έντυπη έκδοση της.Τη θέση της με τη μορφή που μέχρι σήμερα γνωρίζουν οι συνδρομητές μας θα αναρτούμε σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας 

                                           www.kritikoslogos@webnode.gr

—————

Πίσω