ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

           ΚΡΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

 

                    ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ :

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :                  Αριστόδημος Α. Δρυγιαννάκης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :            Μαρία Ν. Αθανασούλα ­Ρωμιανουδάκη

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :             Νικόλαος Α. Μαρκάκης

ΤΑΜΙΑΣ :                        Χρήστος Π. Παλιεράκης

ΕΦΟΡΟΣ :                       Γεωργία Κ.Καλοκύρη­Κιούση

ΜΕΛΗ :

                                         Ιωάννης Σ. Παπαδάκης :

                                         Γεώργιος Μ. Κραουνάκης